Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. (Thi-thiên 100:3)
  1. Ai Trung Thành
  2. Ái Từ Cứu Tôi
  3. Ai Tuyệt Vọng
  4. An Bình Trong Chúa
  5. Ân Điển
  6. Ân Điển Của Chúa
  7. Ân Điển Cứu Chúa
  8. Ân Hồng Cứu-Ân
  9. Ánh Sáng Cho Đời
  10. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus
  11. Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kià Ban Mai
  12. Ánh Thái Dương Nầy
  13. Bài Ca Ăn Năn
  14. Bài Ca Cảm Tạ
  15. Bài Ca Hợp Một
  16. Bài Ca Máng Cỏ
  17. Bài Ca Nguyện Cầu
  18. Bài Ca Tâm Linh
  19. Bài Ca Trong Tâm
  20. Bài Cầu Nguyện Chung

  21. Bài Hát Trong Đêm
  22. Bạn Đứng Bên Nào
  23. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
  24. Bánh Trường-Sanh
  25. Báo Tin-Lành
  26. Báp-têm Trong Jêsus
  27. Bây Giờ Tôi Tin
  28. Bên Chúa Nhân Hiền
  29. Bên Kia Hoàng Hôn
  30. Bên Tôi Là Chúa Jêsus
  31. Biển Đỏ
  32. Biết Jêsus Truyền Bá Danh Ngài
  33. Biết Nhiều Hơn Về Jêsus
  34. Bình An Cho Loài Người
  35. Bình An Trong Jêsus
  36. Bình Yên Rất Phước
  37. Bởi Thần Ta
  38. Bốn Phương Một Nhà
  39. Bóng Xế Sắp Khuất
  40. Bước Người Đi Qua

  41. Bước Trong Đường Chúa
  42. Bước Với Chúa Yêu Thương
  43. Buổi Mai Rực Rỡ
  44. Buổi Mai Với Jêsus
  45. Ca Cảm-Tạ
  46. Ca Khen Thiên Đạo
  47. Ca Khúc Tạ-Ơn Tôn-Vinh
  48. Ca Khúc Tâm Linh
  49. Ca Ngợi Chúa
  50. Ca Ngợi Chúa Tôi
  51. Ca Vang Lên
  52. Ca-Lép Trông Chúa
  53. Cám Ơn Cha Mẹ
  54. Cám Ơn Thượng Đế
  55. Cảm Tạ Chúa
  56. Càng Gần Chúa Hơn
  57. Càng Yêu Chúa Hơn
  58. Cánh Chúa Hằng Sống
  59. Canh Giữ Kêu Cầu
  60. Cất Tiếng Ca Vang

  61. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
  62. Cầu Nguyện Cho Anh
  63. Cầu Xin Cha Đổi Lòng
  64. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
  65. Cha Kính Yêu
  66. Chạm Lòng Con, Chúa Ôi!
  67. Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi
  68. Chẳng Có Ai Như Jêsus
  69. Châu Báu Vua Jêsus Christ
  70. Chèo Ra
  71. Chỉ Có Jêsus
  72. Chỉ Tin Nơi Ngài
  73. Chỉ Vì Tội Tôi
  74. Chiến Binh Thập Tự
  75. Chiên Lạc Trở Về
  76. Chiên Trời Xứng Đáng Thay
  77. Chiều Xưa
  78. Chim Hoa Và Người
  79. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
  80. Chim Trời

  81. Chính Giê-xu
  82. Chờ Mong Thần Linh
  83. Christ Chữa Bịnh
  84. Christ Phục-Sanh
  85. Christ Rõ Tâm Trạng
  86. Christ Trả Xong Tội Lỗi
  87. Chúa Ban Bình An
  88. Chúa Biết Rõ
  89. Chúa, Bức Thành Kiên-Cố Ta
  90. Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy
  91. Chúa Chí Ái
  92. Chúa Chí Thánh Cả Sáng Bấy
  93. Chúa Dẫn-Đưa Đời Tôi
  94. Chúa Đang Gọi
  95. Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây
  96. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
  97. Chúa Đứng Bên Ta
  98. Chúa Giấu Tôi
  99. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
  100. Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

  101. Chúa Jêsus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi
  102. Chúa Jêsus Lâm Phàm
  103. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
  104. Chúa Lo Cho Ta Chăng?
  105. Chúa Luôn Mở Lối
  106. Chúa Mang Thập Hình
  107. Chúa Nhậm Lời Khẩn-Nguyện
  108. Chúa Nhận Lời
  109. Chúa Ở Cùng Ông Bà
  110. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
  111. Chúa Ôi Tôi Lại Ngay!
  112. Chúa Ôi, Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi
  113. Chúa Phục Sinh
  114. Chúa Sẽ Lo Toan
  115. Chúa Sống
  116. Chúa Sống Trong Tôi
  117. Chúa Vẫn Bên Tôi
  118. Chúa Vĩ Đại
  119. Chúa Vinh Hiển
  120. Chúa Với Tôi

  121. Chúa Xuân
  122. Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng
  123. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
  124. Chúc Hôn Lễ
  125. Chúc Mừng Gia Đình Mới
  126. Chúc Mừng Hôn-Lễ
  127. Chúc Tôn Thiên Chúa Cao Vời
  128. Chung Một Nhịp Đàn
  129. Chung Niềm Tin
  130. Chứng Nhân Cho Jêsus
  131. Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
  132. Chúng Tôi Vua Miền Đông
  133. Chuyện Giáng Sinh
  134. Chuyện Tôi Ưa Ca Hát
  135. Có Ai Biết?
  136. Có Chúa
  137. Có Gì Dâng Chúa
  138. Có Jêsus Phần Tôi Thỏa Rồi
  139. Con Chỉ Mong Ton Cao Danh Ngài
  140. Con Đường Sự Sống

  141. Cơn Mưa Phước Lành
  142. Con Sông Tẩy-Uế
  143. Con Sông Thái-An
  144. Con Tin Nơi Ngài
  145. Con Trời Xông Ra Chiến Đấu
  146. Con Yêu Hỡi Dựa Nương Nơi Ta
  147. Con Yêu Ngài
  148. Công Việc Tay Chúa
  149. Cùng Chúc Tôn Ngài
  150. Cùng Dâng Lời Ca
  151. Cùng Đi Trong Cung Vua Thánh
  152. Cung Điện Bằng Ngà
  153. Cùng Họp Dưới Chân Chúa
  154. Cung Kinh Tôn Vinh
  155. Cùng Tiến Bước
  156. Cứu Chúa Siêu Việt
  157. Đã Lăn Xa
  158. Dã Tràng Xe Cát
  159. Dặn Lòng Trung Tín
  160. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

  161. Dâng Chúa
  162. Dâng Chúa Đời Con
  163. Dâng Chúa Lời Ngợi Ca
  164. Dâng Chúa Lời Suy Tôn
  165. Dâng Hiến
  166. Dâng Lên Chúa Chính Con
  167. Dâng Lên Vua Thánh
  168. Dâng Lời Tán Dương
  169. Dâng Trọn Cho Jêsus
  170. Đáng Ngợi-Khen Chúa
  171. Đấng Chăn Chiên Hiền-Lành
  172. Đấng Chăn Giữ Tôi
  173. Đấng Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi
  174. Đấng Thánh Lâm-Phàm
  175. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
  176. Danh Chúa Jêsus
  177. Danh Dịu Dàng Hơn Hết
  178. Danh Jêsus
  179. Danh Lạ Lùng
  180. Danh Lạ Lùng

  181. Danh Quý Trọng
  182. Danh Yêu Qúi
  183. Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
  184. Dắt Về Chúa
  185. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
  186. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
  187. Đầy Lòng Tôi
  188. Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi!
  189. Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
  190. Đêm Buồn
  191. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
  192. Đêm Đông Xưa
  193. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
  194. Đêm Thánh
  195. Đêm Thánh Thay!
  196. Đêm Yên Lặng
  197. Đến Cùng Cha
  198. Đến Thiên Đường
  199. Đến Tôn Thờ Chúa
  200. Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

  201. Đẹp Thay Trán Chúa
  202. Đẹp Ý Ngài
  203. Đi Nhà Thờ
  204. Đi Từng Bước
  205. Đi Với Chúa
  206. Diệu-Vinh Thay Bình-An
  207. Đoạn Thiên Ca
  208. Đời
  209. Đời Con
  210. Đổi Mới Chúng Con Hoài
  211. Đổi Mới Tâm Tôi
  212. Đời Người Ngắn Ngủi
  213. Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh
  214. Đôi Nhạn Bay Cao
  215. Đồi Vắng
  216. Đồng Cỏ Thiên Thượng
  217. Đồng Hành
  218. Dòng Huyết Đào
  219. Đức Chúa Trời Yêu-Thương Thế-Gian
  220. Dức Dấy Chúng Tôi Hoài!

  221. Đức Thánh Linh
  222. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
  223. Đừng Sợ Chi
  224. Đứng Trên Lời Hứa
  225. Được Jêsus Cứu
  226. Được Làm Bạn Cùng Jêsus
  227. Được Tha Thứ
  228. Dưới Cờ Thập Tự
  229. Đường Đến Gô-gô-tha
  230. Đường Đời Trăm Vạn Nẻo
  231. Đường Lối Chúa
  232. Dương Quang Tâm-Hồn
  233. Dương Quang Thiên-Quốc
  234. Duy Chính Ngài
  235. Gần Bên Chúa Càng Hơn
  236. Gần Chúa Hơn
  237. Gần Cùng Chúa Tôi
  238. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
  239. Gần Thập-Tự
  240. Gánh Lúa Về

  241. Gặp Chúa
  242. Gặp Được Thiết-Hữu
  243. Ghết-Sê-Ma-Nê
  244. Ghết-sê-ma-nê
  245. Gia Hương Cơ Đốc Nhân
  246. Giấc Mơ Thanh Bình
  247. Giấc Ngủ Yên
  248. Giây Phút Ngợi Ca
  249. Giê-hô-va Đấng Dắt Chân Hồn Tôi
  250. Giê-hô-va Ni-Si
  251. Giê-hô-va, Xin Dẫn Tôi Trọn Đường
  252. Giê-hô-va Xin Dắt Tôi
  253. Giờ Danh Sách
  254. Giờ Dịu-Êm
  255. Giờ Được Chiêm Ngưỡng
  256. Giờ Tôi Thấy Chúa
  257. Giống Như Cứu-Chúa Tôi
  258. Giòng Sông Trường Sinh
  259. Giup Ai Đang Băn Khoăn
  260. Giựt Mọi Chuông Trời

  261. Gô-Gô-Tha
  262. Ha-lê-lu-gia
  263. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống
  264. Ha-lê-lu-gia Jêsus Đến
  265. Ha-lê-lu-gia Tôn Cao Chúa
  266. Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!
  267. Hang Bê-lem
  268. Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa
  269. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
  270. Hành Trang Tuổi Trẻ
  271. Hát Cho Ngài
  272. Hát Khen Giê-Xu
  273. Hát Lên Ha-lê-lu-gia
  274. Hát Như Đa-Vít
  275. Hát Vì Giê-Xu
  276. Hát Xuân
  277. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
  278. Hãy Đến Với Ngài
  279. Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi
  280. Hãy Đi Nói

  281. Hãy Theo Jêsus
  282. Hãy Theo Ta
  283. Hãy Tin Jêsus Christ
  284. Hãy Tin Nhận
  285. Hãy Trung-Tín
  286. Hãy Xin Sẽ Được
  287. Hi Vọng Về Jêsus Tái-Lâm
  288. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
  289. Hiện Tôi Nghe Cứu-Chúa Kêu
  290. Hiệp Một Trong Chúa
  291. Hoa Huệ Trong Trũng
  292. Học Kinh Thánh
  293. Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu-Thôn
  294. Hỡi Môn-Đồ Trung-Tín
  295. Hỡi Những Kẻ Mệt-Mỏi
  296. Hỡi Thánh-Vương Kíp Ngự-Lai
  297. Hôm Qua, Ngày Nay, Đến Đời Đời
  298. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Jêsus
  299. Hô-sa-na!
  300. Hứa Nguyện

  301. Hướng Lên Trời Cao
  302. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
  303. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
  304. I Cô-rinh-tô 13
  305. Jêsus
  306. Jêsus Bài Ca Của Ta
  307. Jêsus Bên Tôi
  308. Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi
  309. Jêsus Chọn Tôi
  310. Jêsus Christ Đến
  311. Jêsus Cứu
  312. Jêsus Cứu Tôi
  313. Jêsus Đâu, Thiên Đàng Đó
  314. Jêsus Đấng Chăn Chiên
  315. Jêsus Đang Êm Dịu Gọi Ta
  316. Jêsus Đấng Hằng Yêu-thương Tôi
  317. Jêsus Đang Kêu Gọi Mọi Người
  318. Jêsus Đền Tội
  319. Jêsus Đẹp Thay
  320. Jêsus Đứng Trước Cửa

  321. Jêsus Gọi Ta
  322. Jêsus Hằng Ở Bên Tôi
  323. Jêsus Hằng Yêu-Mến Tôi
  324. Jêsus Không Đổi-Dời
  325. Jêsus Là Bạn Thật
  326. Jêsus Là Mùa Xuân
  327. Jêsus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
  328. Jêsus Mau Đến
  329. Jêsus Nghinh Tiếp Tội Nhân
  330. Jêsus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên-Cung
  331. Jêsus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
  332. Jêsus Nguồn Vui Xuân
  333. Jêsus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
  334. Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
  335. Jêsus Rất Quí
  336. Jêsus Sẽ Cai Trị
  337. Jêsus Thiết Hữu
  338. Jêsus Tôi Đến
  339. Jêsus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
  340. Jêsus Yêu Thiếu Nhi

  341. Jêsus Yêu Tôi
  342. Kết HữuVới Jêsus
  343. Khá Ngợi Khen Chúa
  344. Khát Khao Dòng Nước
  345. Khi Ban Mai Đến
  346. Khi Bàn Tay Dâng Lên
  347. Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó
  348. Khi Dâng Lòng Mình
  349. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
  350. Khi Jêsus Qua
  351. Không Ai Ngoài Chúa
  352. Không Chỗ Trong Quán
  353. Không Nên Khuất Kế Sa-tan
  354. Không Nhờ Bạc Vàng
  355. Khúc Kim-Cầm
  356. Khúc Tình Ca Ngày Cưới
  357. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
  358. Kìa Chín Mươi Chín Con
  359. Kìa Chúa Đến
  360. Kìa Cửa Cứu Rỗi

  361. Kìa Lòng Yêu-Thương Chúa Phi-Thường
  362. Kìa Nhìn Vua Thăng-Thiên
  363. Kìa Thần Yên-Ủi Giáng-Lai
  364. Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát
  365. Kìa Xem Ngọn Đồi Xanh
  366. Kinh Thánh Cao-Qúi
  367. Kinh Thánh và Ngọn Đèn
  368. Kíp Đến Tôn Thờ
  369. Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi!
  370. Kỷ Nguyên Thanh-Binh
  371. Làm Con Vua Thánh
  372. Làm Sao Con Thấu Hiểu
  373. Lắng Nghe Tiếng Chúa
  374. Lạy Cha Yêu Thương
  375. Lạy Chúa, Tôi Nay Thuộc Ngài
  376. Lạy Thượng Đế
  377. Lạy Từ Phụ
  378. Lên Chốn Cao Hơn
  379. Lên Đường
  380. Lên Đường Đi

  381. Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
  382. Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra
  383. Lo Gì
  384. Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kia
  385. Lo Vực Người Luân-Vong
  386. Loan Tin Mừng
  387. Lời Cảm Tạ
  388. Lời Chúa
  389. Lời Dịu Dàng
  390. Lời Khẩn Nguyện
  391. Lời Nguyện
  392. Lời Nguyện Cầu
  393. Lời Nguyện Kính Yêu
  394. Lời Tạ Ơn Chúa
  395. Lời Tạ Ơn Chúa
  396. Lời Truyền Rao
  397. Lớn Bấy Duy Ngài
  398. Lòng Con Tôn Kính Cha
  399. Lòng Em Vui
  400. Lòng Luôn Tưởng Con Trời

  401. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
  402. Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
  403. Lòng Tôi Được An Ninh
  404. Lòng Tôi Vui Vẻ
  405. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
  406. Lửa Phục Hưng
  407. Lúc Anh Nguyện Cầu
  408. Lúc Jêsus Ngự Trong Lòng
  409. Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
  410. Luôn Mỗi Phút
  411. Luồng Thanh-Quang Chiếu Giữa Đêm
  412. Lưu Đày Sa Mạc
  413. Màn Sương Tiêu-Tan
  414. Mạng Lịnh Duy Nhứt
  415. Mặt Gặp Mặt
  416. Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi
  417. Ma-thi-ơ 6:33
  418. Mau Chiếu Ra
  419. Mau Cùng Đến Tôn Thờ Chúa
  420. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

  421. Mau Đến Theo Jêsus
  422. Mau Thưa Với Jêsus
  423. Mẹ Yêu
  424. Mến Yêu Jêsus
  425. Mệt Mỏi Được Yên-Nghỉ
  426. Miền Vinh Hiển
  427. Mở Đôi Mắt Chúng Con
  428. Mơ Ước Hầu Việc Chúa
  429. Mỗi Bước Trên Thiên Trình
  430. Một Jêsus
  431. Một Ngày
  432. Một Ngày Tươi Mới
  433. Một Ngày Với Chúa
  434. Một Tia Sáng
  435. Mục Tử Thức Giữ Chiên
  436. Mừng Anh Vui Giáng Sinh
  437. Mững Thay, Noel!
  438. Mừng Vui Mỗi Ngày
  439. Mừng Vui Thay, Thanh Niên Ta Hát
  440. Mừng Xuân

  441. Muối Và Ánh Sáng
  442. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu
  443. Muôn Tội Lăn Xa
  444. Nắm Chặt Lời Hứa
  445. Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
  446. Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia
  447. Năng Quyền Tình Yêu
  448. Nào Bước Cùng Jêsus
  449. Nào Đi Lên! Đoàn Quân Thánh
  450. Nào Việc Chi Jêsus Không Thể Làm
  451. Nầy Là Truyện Ký Tôi
  452. Nầy Si-Ôn
  453. Nầy Tình Yêu Thương
  454. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
  455. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
  456. Nếu Khi Nào
  457. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
  458. Ngài Cứu Tôi
  459. Ngài Đáng Được Ngợi Khen
  460. Ngài Dìu Dắt Tôi

  461. Ngài Được Tôn Cao
  462. Ngài Là Ai
  463. Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi
  464. Ngài Là Vầng Đá
  465. Ngài Thật Tốt Thay
  466. Ngài Vực Tôi
  467. Ngắm Jêsus Đừng Xao
  468. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
  469. Ngày Gần Tàn Rồi
  470. Ngày Giờ Qua
  471. Ngày Mới
  472. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
  473. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
  474. Ngày Nghỉ Phước-Hạnh
  475. Ngày Vui-vẻ
  476. Nghe Xa Xa Điệu Thần-Ca
  477. Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa
  478. Ngợi Con Thánh
  479. Ngợi Danh Giê-hô-va
  480. Ngợi Danh Jêsus

  481. Ngợi Danh Jêsus Rất Oai-Quyền
  482. Ngợi Giê-hô-va
  483. Ngợi Giê-hô-va Thánh-Đế
  484. Ngợi Khen Cứu Chúa
  485. Ngợi Khen Đấng Oai-Nghi Muôn Đời
  486. Ngợi Khen Danh Cha Thánh
  487. Ngợi Khen Dòng Huyết
  488. Ngợi Khen Giê-Xu
  489. Ngợi Khen Vì Được Cứu
  490. Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?
  491. Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa
  492. Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
  493. Ngươi Phải Tái Sinh
  494. Người Tôi Yêu Mến
  495. Nguồn Ân Điển
  496. Nguồn Hi Vọng Của Con
  497. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
  498. Nguyện Càng Yêu-Thương Christ
  499. Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ
  500. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

  501. Nguyện Chúa Được Tôn Cao
  502. Nguyền Cung-Hiến Chúa Cả Đời
  503. Nguyền Đêm Nay Christ Hà Phước
  504. Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha
  505. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
  506. Nguyền Đưa Dắt Bao Người
  507. Nguyện Đưa Tôi Đi, Hỡi Đức Chúa Cha
  508. Nguyện Ngài Nhớ Tôi
  509. Nguyền Sống Đấng Đã Chết
  510. Nguyện Sống Với Jêsus
  511. Nguyện Theo Jêsus
  512. Nguyện Theo Ý Cha
  513. Nguyền Tình-Yêu Giáng-Lâm
  514. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
  515. Nguyện Tôn Vinh Chúa
  516. Nguyện Tụng-Mỹ Chúa Linh-Năng
  517. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
  518. Nhìn Cây Thập Tự
  519. Nhìn Xem Chúa Cứu-Thế
  520. Nhìn Xem Jêsus

  521. Như Cánh Chim Bay Lên
  522. Như Thuở Ban Đầu
  523. Như Ý Cha
  524. Những Lời Khuyên Dạy
  525. Nhưng Trước Hết
  526. Noel
  527. Nô-ên Đầu Tiên
  528. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
  529. Nơi Chân Thập Tự
  530. Nơi Đâu Có Chúa
  531. Nơi Đồi Gô-tha
  532. Nơi Gô-Gô-Tha
  533. Nơi Thập Tự
  534. Nơi Vĩnh Phước
  535. Nước Đức Chúa Trời
  536. Nước Vĩnh Sanh
  537. Nương Cánh Vĩnh Sanh
  538. Nương Mình Trong Cánh Chúa
  539. Ô Bết-lê-hem Ấp Nhỏ
  540. Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

  541. Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng
  542. Ôi Cha Thánh Khiết
  543. Ôi Chúa, Đấng Tôi Cần Luôn
  544. Ôi Jêsus Hài Nhi
  545. Ôi Tình Thương
  546. Ơn Cao Sâu Rộng
  547. Ơn Chúa Dẫy Đầy
  548. Ơn Cứu Rỗi
  549. Ơn Jêsus Cao-Sâu Lắm Thay
  550. Ơn Lạ Lùng
  551. Ơn Trời Cao Sâu
  552. Phước Âm Jêsus Muôn Thuở
  553. Phước Cho Nhân Loại
  554. Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi
  555. Phước Nguyên Từ Trời
  556. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
  557. Phút Suy Tư
  558. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
  559. Quang-Cảnh Tuyệt-Vời
  560. Quanh Đêm Luôn Ngày

  561. Quay Đến Jêsus
  562. Quỳ Nơi Chân Chúa
  563. Quyền Trong Huyết
  564. Quyết Đem Chiên Lạc Trở Về
  565. Quyết Rao Tin-Lành
  566. Quyết Sống Cho Christ
  567. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
  568. Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jêsus
  569. Sẵn Lòng Hầu Việc
  570. Sẵn Sàng
  571. Sẳn Sàng Tha Thứ
  572. Sổ Sinh Mạng
  573. Sống Cho Chúa
  574. Sống Hầu Việc
  575. Sống Với Chúa
  576. Sống Yêu Thương
  577. Sự Bình An
  578. Sự Thương Yêu Lạ Lùng
  579. Sự Yêu Thương Lớn Lao
  580. Suối Huyết

  581. Suối Huyết Tuôn
  582. Suy Tôn Chúa Năng Quyền
  583. Suy Tư
  584. Suy Tư Bên Chúa
  585. Ta Bước Lên Si-ôn
  586. Ta Hi-Sinh Vì Con Hết
  587. Ta Là Đưòng Đi
  588. Ta Luôn Hát Suốt Linh Trình
  589. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
  590. Ta Theo Ý Chúa Chưa
  591. Tại Chốn Trận Tiền
  592. Tại Thập-Giá Bình-Yên
  593. Tâm Con
  594. Tâm Giao Với Giê-xu
  595. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
  596. Tâm Hồn Trong Trắng
  597. Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này!
  598. Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay!
  599. Tâm Tôi Văng-Vẳng
  600. Tận Trung Với Chúa

  601. Tay Chúa Nắm Tôi
  602. Thà Có Jêsus Thì Hơn
  603. Thắng Nhờ Ân-Điển
  604. Thánh-Kinh Âm-Nhạc
  605. Thánh Linh Dẫn-Dắt
  606. Thanh Niên Tin Lành
  607. Thanh Niên Vùng Lên
  608. Thành Tâm Tôn Vua Thánh
  609. Thánh Thay, Thánh Thay Thánh Thay
  610. Thánh Thủ Chúa
  611. Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng
  612. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
  613. Thành Vinh-Hiển
  614. Thập Tự Christ Đi Đầu
  615. Thập Tự Xưa
  616. Thật Hạnh-Vinh Thay
  617. Thế Cảnh Giống Thoi Đưa
  618. Theo Chúa
  619. Theo Gương Chúa Chịu Báp-têm
  620. Thi Thiên 51

  621. Thi Thiên 121
  622. Thiên-Ca Vô-Đối
  623. Thiên Chúa Ngự Giữa Chúng Con
  624. Thiên-Đàng Chung Vui
  625. Thiên-Sứ Báo Tin Chúa Lâm-Phàm
  626. Thiên-Sứ Rao Truyền
  627. Thiết Nghĩa Jêsus
  628. Thờ Tôn Chúa Chí Cao
  629. Thờ Tôn Chúa Nhân Từ
  630. Thỏa Lòng
  631. Thỏa Thích Thay Tin-Cậy Chúa Jêsus
  632. Thoạt Đến Đêm Nọ
  633. Thống-Khổ Nhân
  634. Thưa Jêsus Vài Câu
  635. Thuộc Jêsus Thỏa vui
  636. Tiệc Thánh
  637. Tiến Bước Với Chúa
  638. Tiến Đến Bết-le-hem
  639. Tiếng Chuông Lòng Vui-Vẻ
  640. Tiếng Êm Dịu

  641. Tiếng Gọi
  642. Tiếng Gọi Con Gặt
  643. Tiếng Hát Thiên Binh
  644. Tiếng Jêsus
  645. Tìm Về Đất Hứa
  646. Tin Cậy Vâng-Lời
  647. Tinh-Binh Jêsus Tiến Lên
  648. Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên
  649. Tình Ái Chúa Tôi
  650. Tình Chúa Bao La
  651. Tình Yêu Bền Vững
  652. Tình Yêu Chúa
  653. Tình Yêu Jêsus
  654. Tình Yêu Lớn Lao
  655. Tình Yêu Thiên Chúa
  656. Tinh Yêu Thiên Chúa
  657. Tình Yêu-Thương Chúa Khôn Suy-Lường
  658. Toàn Năng Thay Chúa
  659. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
  660. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

  661. Tôi Dầu Nhỏ
  662. Tôi Đến Thập-Tự-Giá
  663. Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
  664. Tôi Không Cô Đơn
  665. Tôi Là Chiên Của Chúa
  666. Tôi Là Người Tội
  667. Tôi Mang Thập Tự
  668. Tôi Mến Ngài
  669. Tôi Nguyện Dâng Tất-Sanh
  670. Tôi Nguyện Đến Liền
  671. Tôi Sẽ Đi
  672. Tôi Sẽ Ngợi Ca
  673. Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus
  674. Tôi Sống Cho Chúa
  675. Tôi Tin Chúa Jêsus
  676. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
  677. Tôi Vững Vàng
  678. Tôn Cao Danh Chúa
  679. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
  680. Tôn Vinh Cha

  681. Tôn Vinh Chân-Thần
  682. Tôn Vinh Christ
  683. Tôn Vinh Chúa Muôn Đời
  684. Tôn Vinh Chúa Tôi
  685. Tôn Vinh Cứu Chúa
  686. Tôn Vinh Danh Cha
  687. Tôn Vinh Jêsus
  688. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
  689. Trái Đầu Mùa
  690. Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
  691. Trên Đường Êmmau
  692. Trên Đường Hẹp Của Chúa
  693. Trở Về
  694. Trở Về Bên Chúa
  695. Trở Về Nhà Cha
  696. Trọn Cả Tấm Lòng
  697. Trọn Đời Ca Ngợi Chúa
  698. Trọn Đời Ngợi Khen
  699. Trong Cha
  700. Trong Christ Yên Giấc

  701. Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn
  702. Trong Miền
  703. Trông Mong Ơn Chí-Cao
  704. Trông Mong Thiên-Ân
  705. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
  706. Trước Khi Rạng Đông
  707. Truy Niệm Chúa
  708. Truyền Rao Danh Thánh
  709. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
  710. Tự Nguyện Theo Jêsus
  711. Tuần Vừa Qua
  712. Từng Giây Phút
  713. Tụng Ngợi Chúa Thánh
  714. Tuổi Xuân Dâng Chúa
  715. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
  716. Tuyết Kia Khôn So
  717. Ước Ao Nhìn Jêsus
  718. Ước Thuật Chuyện Tuyệt-Đối
  719. Vầng Đá Muôn Đời
  720. Vàng Rực Thiên-Không Ánh Mai

  721. Vâng Theo Chúa
  722. Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ
  723. Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy
  724. Về Gấp Lên
  725. Về Nhà Chúa
  726. Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
  727. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
  728. Vì Chúa Toàn Năng
  729. Vì Danh Chúa
  730. Vì Jêsus Sống
  731. Vì Ngài Tôi Hát
  732. Vì Sao Tôi Ca Ngợi
  733. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
  734. Vì Tôi
  735. Vì Tội Nhân Jêsus Chết!
  736. Viên Ngọc Đẹp Lòng
  737. Việt Nam Ca
  738. Vinh Diệu Chiên Con
  739. Vinh Diệu Chúa Phục Sanh
  740. Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

  741. Vinh Quang Thuộc Về Chúa
  742. Vinh Quang Trời
  743. Vinh Quang, Vinh-Quang
  744. Vinh Quang Vua Giê-Xu
  745. Vinh Thay Cho Tôi
  746. Vinh Thay Danh Jêsus
  747. Với Cả Trái Tim
  748. Vòng Tay Tình Yêu
  749. Vua Các Vua
  750. Vua Chăn Nuôi
  751. Vua Sẽ Đến
  752. Vui Bên Chúa
  753. Vui Mừng Ca Hát
  754. Vui Mừng Mãi Mãi
  755. Vui Mừng Tung Hô
  756. Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
  757. Vui Trong Danh Giê-Xu
  758. Vững An Trong Đá Muôn Đời
  759. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
  760. Vững Tiến

  761. Vững Tin Nơi Chúa
  762. Vượt Trên Tất Cả
  763. Xa Ta Hết Muôn Tội
  764. Xa Xa Trên Ngọn Núi
  765. Xây Dựng Hằng Ngày
  766. Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu-Nguyện
  767. Xin Cha Ban Thêm Dầu
  768. Xin Cha Đưa Anh
  769. Xin Cha Khiến Hiệp Một
  770. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
  771. Xin Chúa Mở Mắt Con
  772. Xin Chúa Sai Tôi
  773. Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài
  774. Xin Kể Chuyện Chúa
  775. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
  776. Xin Ngự Tâm Con
  777. Xin Phục Hưng Chúng Tôi
  778. Xin Sống Cho Chúa Jêsus
  779. Xin Tẩy Sạch Lòng Con
  780. Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

  781. Xin Thần Linh Chúa Đến
  782. Xin Thần Linh Đến
  783. Xin Thần Linh Ngự Đến
  784. Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng
  785. Xin Thánh Linh Phấn Hưng
  786. Xin Thứ Tha
  787. Xin Vô Tâm Hồn
  788. Xong Rồi
  789. Xuân An Lành
  790. Xuân Đến Bên Nhà
  791. Xuân Mới Sức Sống Mới
  792. Xuân Trong Tôi
  793. Xuân Về
  794. Ý Nghĩa Cuộc Sống
  795. Ý Nghĩa Tình Yêu
  796. Yên Chăng, Êm Chăng
  797. Yêu Ta Chăng
All Rights Reserved 2024 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net