Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. (Ma-thi-ơ 7:1-2)
 1. Ai Trung Thành
 2. Ái Từ Cứu Tôi
 3. Ai Tuyệt Vọng
 4. An Bình Trong Chúa
 5. Ân Điển
 6. Ân Điển Của Chúa
 7. Ân Điển Cứu Chúa
 8. Ân Hồng Cứu-Ân
 9. Ánh Sáng Cho Đời
 10. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus
 11. Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kià Ban Mai
 12. Ánh Thái Dương Nầy
 13. Bài Ca Ăn Năn
 14. Bài Ca Cảm Tạ
 15. Bài Ca Hợp Một
 16. Bài Ca Máng Cỏ
 17. Bài Ca Nguyện Cầu
 18. Bài Ca Tâm Linh
 19. Bài Ca Trong Tâm
 20. Bài Cầu Nguyện Chung

 21. Bài Hát Trong Đêm
 22. Bạn Đứng Bên Nào
 23. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
 24. Bánh Trường-Sanh
 25. Báo Tin-Lành
 26. Báp-têm Trong Jêsus
 27. Bây Giờ Tôi Tin
 28. Bên Chúa Nhân Hiền
 29. Bên Kia Hoàng Hôn
 30. Bên Tôi Là Chúa Jêsus
 31. Biển Đỏ
 32. Biết Jêsus Truyền Bá Danh Ngài
 33. Biết Nhiều Hơn Về Jêsus
 34. Bình An Cho Loài Người
 35. Bình An Trong Jêsus
 36. Bình Yên Rất Phước
 37. Bởi Thần Ta
 38. Bốn Phương Một Nhà
 39. Bóng Xế Sắp Khuất
 40. Bước Người Đi Qua

 41. Bước Trong Đường Chúa
 42. Bước Với Chúa Yêu Thương
 43. Buổi Mai Rực Rỡ
 44. Buổi Mai Với Jêsus
 45. Ca Cảm-Tạ
 46. Ca Khen Thiên Đạo
 47. Ca Khúc Tạ-Ơn Tôn-Vinh
 48. Ca Khúc Tâm Linh
 49. Ca Ngợi Chúa
 50. Ca Ngợi Chúa Tôi
 51. Ca Vang Lên
 52. Ca-Lép Trông Chúa
 53. Cám Ơn Cha Mẹ
 54. Cám Ơn Thượng Đế
 55. Cảm Tạ Chúa
 56. Càng Gần Chúa Hơn
 57. Càng Yêu Chúa Hơn
 58. Cánh Chúa Hằng Sống
 59. Canh Giữ Kêu Cầu
 60. Cất Tiếng Ca Vang

 61. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 62. Cầu Nguyện Cho Anh
 63. Cầu Xin Cha Đổi Lòng
 64. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
 65. Cha Kính Yêu
 66. Chạm Lòng Con, Chúa Ôi!
 67. Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi
 68. Chẳng Có Ai Như Jêsus
 69. Châu Báu Vua Jêsus Christ
 70. Chèo Ra
 71. Chỉ Có Jêsus
 72. Chỉ Tin Nơi Ngài
 73. Chỉ Vì Tội Tôi
 74. Chiến Binh Thập Tự
 75. Chiên Lạc Trở Về
 76. Chiên Trời Xứng Đáng Thay
 77. Chiều Xưa
 78. Chim Hoa Và Người
 79. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
 80. Chim Trời

 81. Chính Giê-xu
 82. Chờ Mong Thần Linh
 83. Christ Chữa Bịnh
 84. Christ Phục-Sanh
 85. Christ Rõ Tâm Trạng
 86. Christ Trả Xong Tội Lỗi
 87. Chúa Ban Bình An
 88. Chúa Biết Rõ
 89. Chúa, Bức Thành Kiên-Cố Ta
 90. Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy
 91. Chúa Chí Ái
 92. Chúa Chí Thánh Cả Sáng Bấy
 93. Chúa Dẫn-Đưa Đời Tôi
 94. Chúa Đang Gọi
 95. Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây
 96. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
 97. Chúa Đứng Bên Ta
 98. Chúa Giấu Tôi
 99. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 100. Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

 101. Chúa Jêsus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi
 102. Chúa Jêsus Lâm Phàm
 103. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 104. Chúa Lo Cho Ta Chăng?
 105. Chúa Luôn Mở Lối
 106. Chúa Mang Thập Hình
 107. Chúa Nhậm Lời Khẩn-Nguyện
 108. Chúa Nhận Lời
 109. Chúa Ở Cùng Ông Bà
 110. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
 111. Chúa Ôi Tôi Lại Ngay!
 112. Chúa Ôi, Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi
 113. Chúa Phục Sinh
 114. Chúa Sẽ Lo Toan
 115. Chúa Sống
 116. Chúa Sống Trong Tôi
 117. Chúa Vẫn Bên Tôi
 118. Chúa Vĩ Đại
 119. Chúa Vinh Hiển
 120. Chúa Với Tôi

 121. Chúa Xuân
 122. Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng
 123. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 124. Chúc Hôn Lễ
 125. Chúc Mừng Gia Đình Mới
 126. Chúc Mừng Hôn-Lễ
 127. Chúc Tôn Thiên Chúa Cao Vời
 128. Chung Một Nhịp Đàn
 129. Chung Niềm Tin
 130. Chứng Nhân Cho Jêsus
 131. Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
 132. Chúng Tôi Vua Miền Đông
 133. Chuyện Giáng Sinh
 134. Chuyện Tôi Ưa Ca Hát
 135. Có Ai Biết?
 136. Có Chúa
 137. Có Gì Dâng Chúa
 138. Có Jêsus Phần Tôi Thỏa Rồi
 139. Con Chỉ Mong Ton Cao Danh Ngài
 140. Con Đường Sự Sống

 141. Cơn Mưa Phước Lành
 142. Con Sông Tẩy-Uế
 143. Con Sông Thái-An
 144. Con Tin Nơi Ngài
 145. Con Trời Xông Ra Chiến Đấu
 146. Con Yêu Hỡi Dựa Nương Nơi Ta
 147. Con Yêu Ngài
 148. Công Việc Tay Chúa
 149. Cùng Chúc Tôn Ngài
 150. Cùng Dâng Lời Ca
 151. Cùng Đi Trong Cung Vua Thánh
 152. Cung Điện Bằng Ngà
 153. Cùng Họp Dưới Chân Chúa
 154. Cung Kinh Tôn Vinh
 155. Cùng Tiến Bước
 156. Cứu Chúa Siêu Việt
 157. Đã Lăn Xa
 158. Dã Tràng Xe Cát
 159. Dặn Lòng Trung Tín
 160. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

 161. Dâng Chúa
 162. Dâng Chúa Đời Con
 163. Dâng Chúa Lời Ngợi Ca
 164. Dâng Chúa Lời Suy Tôn
 165. Dâng Hiến
 166. Dâng Lên Chúa Chính Con
 167. Dâng Lên Vua Thánh
 168. Dâng Lời Tán Dương
 169. Dâng Trọn Cho Jêsus
 170. Đáng Ngợi-Khen Chúa
 171. Đấng Chăn Chiên Hiền-Lành
 172. Đấng Chăn Giữ Tôi
 173. Đấng Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi
 174. Đấng Thánh Lâm-Phàm
 175. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
 176. Danh Chúa Jêsus
 177. Danh Dịu Dàng Hơn Hết
 178. Danh Jêsus
 179. Danh Lạ Lùng
 180. Danh Lạ Lùng

 181. Danh Quý Trọng
 182. Danh Yêu Qúi
 183. Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
 184. Dắt Về Chúa
 185. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
 186. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 187. Đầy Lòng Tôi
 188. Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi!
 189. Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
 190. Đêm Buồn
 191. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
 192. Đêm Đông Xưa
 193. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 194. Đêm Thánh
 195. Đêm Thánh Thay!
 196. Đêm Yên Lặng
 197. Đến Cùng Cha
 198. Đến Thiên Đường
 199. Đến Tôn Thờ Chúa
 200. Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

 201. Đẹp Thay Trán Chúa
 202. Đẹp Ý Ngài
 203. Đi Nhà Thờ
 204. Đi Từng Bước
 205. Đi Với Chúa
 206. Diệu-Vinh Thay Bình-An
 207. Đoạn Thiên Ca
 208. Đời
 209. Đời Con
 210. Đổi Mới Chúng Con Hoài
 211. Đổi Mới Tâm Tôi
 212. Đời Người Ngắn Ngủi
 213. Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh
 214. Đôi Nhạn Bay Cao
 215. Đồi Vắng
 216. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 217. Đồng Hành
 218. Dòng Huyết Đào
 219. Đức Chúa Trời Yêu-Thương Thế-Gian
 220. Dức Dấy Chúng Tôi Hoài!

 221. Đức Thánh Linh
 222. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
 223. Đừng Sợ Chi
 224. Đứng Trên Lời Hứa
 225. Được Jêsus Cứu
 226. Được Làm Bạn Cùng Jêsus
 227. Được Tha Thứ
 228. Dưới Cờ Thập Tự
 229. Đường Đến Gô-gô-tha
 230. Đường Đời Trăm Vạn Nẻo
 231. Đường Lối Chúa
 232. Dương Quang Tâm-Hồn
 233. Dương Quang Thiên-Quốc
 234. Duy Chính Ngài
 235. Gần Bên Chúa Càng Hơn
 236. Gần Chúa Hơn
 237. Gần Cùng Chúa Tôi
 238. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 239. Gần Thập-Tự
 240. Gánh Lúa Về

 241. Gặp Chúa
 242. Gặp Được Thiết-Hữu
 243. Ghết-Sê-Ma-Nê
 244. Ghết-sê-ma-nê
 245. Gia Hương Cơ Đốc Nhân
 246. Giấc Mơ Thanh Bình
 247. Giấc Ngủ Yên
 248. Giây Phút Ngợi Ca
 249. Giê-hô-va Đấng Dắt Chân Hồn Tôi
 250. Giê-hô-va Ni-Si
 251. Giê-hô-va, Xin Dẫn Tôi Trọn Đường
 252. Giê-hô-va Xin Dắt Tôi
 253. Giờ Danh Sách
 254. Giờ Dịu-Êm
 255. Giờ Được Chiêm Ngưỡng
 256. Giờ Tôi Thấy Chúa
 257. Giống Như Cứu-Chúa Tôi
 258. Giòng Sông Trường Sinh
 259. Giup Ai Đang Băn Khoăn
 260. Giựt Mọi Chuông Trời

 261. Gô-Gô-Tha
 262. Ha-lê-lu-gia
 263. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống
 264. Ha-lê-lu-gia Jêsus Đến
 265. Ha-lê-lu-gia Tôn Cao Chúa
 266. Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!
 267. Hang Bê-lem
 268. Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa
 269. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 270. Hành Trang Tuổi Trẻ
 271. Hát Cho Ngài
 272. Hát Khen Giê-Xu
 273. Hát Lên Ha-lê-lu-gia
 274. Hát Như Đa-Vít
 275. Hát Vì Giê-Xu
 276. Hát Xuân
 277. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
 278. Hãy Đến Với Ngài
 279. Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi
 280. Hãy Đi Nói

 281. Hãy Theo Jêsus
 282. Hãy Theo Ta
 283. Hãy Tin Jêsus Christ
 284. Hãy Tin Nhận
 285. Hãy Trung-Tín
 286. Hãy Xin Sẽ Được
 287. Hi Vọng Về Jêsus Tái-Lâm
 288. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 289. Hiện Tôi Nghe Cứu-Chúa Kêu
 290. Hiệp Một Trong Chúa
 291. Hoa Huệ Trong Trũng
 292. Học Kinh Thánh
 293. Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu-Thôn
 294. Hỡi Môn-Đồ Trung-Tín
 295. Hỡi Những Kẻ Mệt-Mỏi
 296. Hỡi Thánh-Vương Kíp Ngự-Lai
 297. Hôm Qua, Ngày Nay, Đến Đời Đời
 298. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Jêsus
 299. Hô-sa-na!
 300. Hứa Nguyện

 301. Hướng Lên Trời Cao
 302. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
 303. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
 304. I Cô-rinh-tô 13
 305. Jêsus
 306. Jêsus Bài Ca Của Ta
 307. Jêsus Bên Tôi
 308. Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi
 309. Jêsus Chọn Tôi
 310. Jêsus Christ Đến
 311. Jêsus Cứu
 312. Jêsus Cứu Tôi
 313. Jêsus Đâu, Thiên Đàng Đó
 314. Jêsus Đấng Chăn Chiên
 315. Jêsus Đang Êm Dịu Gọi Ta
 316. Jêsus Đấng Hằng Yêu-thương Tôi
 317. Jêsus Đang Kêu Gọi Mọi Người
 318. Jêsus Đền Tội
 319. Jêsus Đẹp Thay
 320. Jêsus Đứng Trước Cửa

 321. Jêsus Gọi Ta
 322. Jêsus Hằng Ở Bên Tôi
 323. Jêsus Hằng Yêu-Mến Tôi
 324. Jêsus Không Đổi-Dời
 325. Jêsus Là Bạn Thật
 326. Jêsus Là Mùa Xuân
 327. Jêsus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
 328. Jêsus Mau Đến
 329. Jêsus Nghinh Tiếp Tội Nhân
 330. Jêsus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên-Cung
 331. Jêsus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
 332. Jêsus Nguồn Vui Xuân
 333. Jêsus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
 334. Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 335. Jêsus Rất Quí
 336. Jêsus Sẽ Cai Trị
 337. Jêsus Thiết Hữu
 338. Jêsus Tôi Đến
 339. Jêsus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
 340. Jêsus Yêu Thiếu Nhi

 341. Jêsus Yêu Tôi
 342. Kết HữuVới Jêsus
 343. Khá Ngợi Khen Chúa
 344. Khát Khao Dòng Nước
 345. Khi Ban Mai Đến
 346. Khi Bàn Tay Dâng Lên
 347. Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó
 348. Khi Dâng Lòng Mình
 349. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
 350. Khi Jêsus Qua
 351. Không Ai Ngoài Chúa
 352. Không Chỗ Trong Quán
 353. Không Nên Khuất Kế Sa-tan
 354. Không Nhờ Bạc Vàng
 355. Khúc Kim-Cầm
 356. Khúc Tình Ca Ngày Cưới
 357. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 358. Kìa Chín Mươi Chín Con
 359. Kìa Chúa Đến
 360. Kìa Cửa Cứu Rỗi

 361. Kìa Lòng Yêu-Thương Chúa Phi-Thường
 362. Kìa Nhìn Vua Thăng-Thiên
 363. Kìa Thần Yên-Ủi Giáng-Lai
 364. Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát
 365. Kìa Xem Ngọn Đồi Xanh
 366. Kinh Thánh Cao-Qúi
 367. Kinh Thánh và Ngọn Đèn
 368. Kíp Đến Tôn Thờ
 369. Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi!
 370. Kỷ Nguyên Thanh-Binh
 371. Làm Con Vua Thánh
 372. Làm Sao Con Thấu Hiểu
 373. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 374. Lạy Cha Yêu Thương
 375. Lạy Chúa, Tôi Nay Thuộc Ngài
 376. Lạy Thượng Đế
 377. Lạy Từ Phụ
 378. Lên Chốn Cao Hơn
 379. Lên Đường
 380. Lên Đường Đi

 381. Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
 382. Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra
 383. Lo Gì
 384. Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kia
 385. Lo Vực Người Luân-Vong
 386. Loan Tin Mừng
 387. Lời Cảm Tạ
 388. Lời Chúa
 389. Lời Dịu Dàng
 390. Lời Khẩn Nguyện
 391. Lời Nguyện
 392. Lời Nguyện Cầu
 393. Lời Nguyện Kính Yêu
 394. Lời Tạ Ơn Chúa
 395. Lời Tạ Ơn Chúa
 396. Lời Truyền Rao
 397. Lớn Bấy Duy Ngài
 398. Lòng Con Tôn Kính Cha
 399. Lòng Em Vui
 400. Lòng Luôn Tưởng Con Trời

 401. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 402. Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
 403. Lòng Tôi Được An Ninh
 404. Lòng Tôi Vui Vẻ
 405. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
 406. Lửa Phục Hưng
 407. Lúc Anh Nguyện Cầu
 408. Lúc Jêsus Ngự Trong Lòng
 409. Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
 410. Luôn Mỗi Phút
 411. Luồng Thanh-Quang Chiếu Giữa Đêm
 412. Lưu Đày Sa Mạc
 413. Màn Sương Tiêu-Tan
 414. Mạng Lịnh Duy Nhứt
 415. Mặt Gặp Mặt
 416. Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi
 417. Ma-thi-ơ 6:33
 418. Mau Chiếu Ra
 419. Mau Cùng Đến Tôn Thờ Chúa
 420. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

 421. Mau Đến Theo Jêsus
 422. Mau Thưa Với Jêsus
 423. Mẹ Yêu
 424. Mến Yêu Jêsus
 425. Mệt Mỏi Được Yên-Nghỉ
 426. Miền Vinh Hiển
 427. Mở Đôi Mắt Chúng Con
 428. Mơ Ước Hầu Việc Chúa
 429. Mỗi Bước Trên Thiên Trình
 430. Một Jêsus
 431. Một Ngày
 432. Một Ngày Tươi Mới
 433. Một Ngày Với Chúa
 434. Một Tia Sáng
 435. Mục Tử Thức Giữ Chiên
 436. Mừng Anh Vui Giáng Sinh
 437. Mững Thay, Noel!
 438. Mừng Vui Mỗi Ngày
 439. Mừng Vui Thay, Thanh Niên Ta Hát
 440. Mừng Xuân

 441. Muối Và Ánh Sáng
 442. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu
 443. Muôn Tội Lăn Xa
 444. Nắm Chặt Lời Hứa
 445. Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
 446. Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia
 447. Năng Quyền Tình Yêu
 448. Nào Bước Cùng Jêsus
 449. Nào Đi Lên! Đoàn Quân Thánh
 450. Nào Việc Chi Jêsus Không Thể Làm
 451. Nầy Là Truyện Ký Tôi
 452. Nầy Si-Ôn
 453. Nầy Tình Yêu Thương
 454. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
 455. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 456. Nếu Khi Nào
 457. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 458. Ngài Cứu Tôi
 459. Ngài Đáng Được Ngợi Khen
 460. Ngài Dìu Dắt Tôi

 461. Ngài Được Tôn Cao
 462. Ngài Là Ai
 463. Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi
 464. Ngài Là Vầng Đá
 465. Ngài Thật Tốt Thay
 466. Ngài Vực Tôi
 467. Ngắm Jêsus Đừng Xao
 468. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 469. Ngày Gần Tàn Rồi
 470. Ngày Giờ Qua
 471. Ngày Mới
 472. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
 473. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
 474. Ngày Nghỉ Phước-Hạnh
 475. Ngày Vui-vẻ
 476. Nghe Xa Xa Điệu Thần-Ca
 477. Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa
 478. Ngợi Con Thánh
 479. Ngợi Danh Giê-hô-va
 480. Ngợi Danh Jêsus

 481. Ngợi Danh Jêsus Rất Oai-Quyền
 482. Ngợi Giê-hô-va
 483. Ngợi Giê-hô-va Thánh-Đế
 484. Ngợi Khen Cứu Chúa
 485. Ngợi Khen Đấng Oai-Nghi Muôn Đời
 486. Ngợi Khen Danh Cha Thánh
 487. Ngợi Khen Dòng Huyết
 488. Ngợi Khen Giê-Xu
 489. Ngợi Khen Vì Được Cứu
 490. Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?
 491. Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa
 492. Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
 493. Ngươi Phải Tái Sinh
 494. Người Tôi Yêu Mến
 495. Nguồn Ân Điển
 496. Nguồn Hi Vọng Của Con
 497. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 498. Nguyện Càng Yêu-Thương Christ
 499. Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ
 500. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

 501. Nguyện Chúa Được Tôn Cao
 502. Nguyền Cung-Hiến Chúa Cả Đời
 503. Nguyền Đêm Nay Christ Hà Phước
 504. Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha
 505. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
 506. Nguyền Đưa Dắt Bao Người
 507. Nguyện Đưa Tôi Đi, Hỡi Đức Chúa Cha
 508. Nguyện Ngài Nhớ Tôi
 509. Nguyền Sống Đấng Đã Chết
 510. Nguyện Sống Với Jêsus
 511. Nguyện Theo Jêsus
 512. Nguyện Theo Ý Cha
 513. Nguyền Tình-Yêu Giáng-Lâm
 514. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
 515. Nguyện Tôn Vinh Chúa
 516. Nguyện Tụng-Mỹ Chúa Linh-Năng
 517. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
 518. Nhìn Cây Thập Tự
 519. Nhìn Xem Chúa Cứu-Thế
 520. Nhìn Xem Jêsus

 521. Như Cánh Chim Bay Lên
 522. Như Thuở Ban Đầu
 523. Như Ý Cha
 524. Những Lời Khuyên Dạy
 525. Nhưng Trước Hết
 526. Noel
 527. Nô-ên Đầu Tiên
 528. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
 529. Nơi Chân Thập Tự
 530. Nơi Đâu Có Chúa
 531. Nơi Đồi Gô-tha
 532. Nơi Gô-Gô-Tha
 533. Nơi Thập Tự
 534. Nơi Vĩnh Phước
 535. Nước Đức Chúa Trời
 536. Nước Vĩnh Sanh
 537. Nương Cánh Vĩnh Sanh
 538. Nương Mình Trong Cánh Chúa
 539. Ô Bết-lê-hem Ấp Nhỏ
 540. Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

 541. Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng
 542. Ôi Cha Thánh Khiết
 543. Ôi Chúa, Đấng Tôi Cần Luôn
 544. Ôi Jêsus Hài Nhi
 545. Ôi Tình Thương
 546. Ơn Cao Sâu Rộng
 547. Ơn Chúa Dẫy Đầy
 548. Ơn Cứu Rỗi
 549. Ơn Jêsus Cao-Sâu Lắm Thay
 550. Ơn Lạ Lùng
 551. Ơn Trời Cao Sâu
 552. Phước Âm Jêsus Muôn Thuở
 553. Phước Cho Nhân Loại
 554. Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi
 555. Phước Nguyên Từ Trời
 556. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 557. Phút Suy Tư
 558. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 559. Quang-Cảnh Tuyệt-Vời
 560. Quanh Đêm Luôn Ngày

 561. Quay Đến Jêsus
 562. Quỳ Nơi Chân Chúa
 563. Quyền Trong Huyết
 564. Quyết Đem Chiên Lạc Trở Về
 565. Quyết Rao Tin-Lành
 566. Quyết Sống Cho Christ
 567. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 568. Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jêsus
 569. Sẵn Lòng Hầu Việc
 570. Sẵn Sàng
 571. Sẳn Sàng Tha Thứ
 572. Sổ Sinh Mạng
 573. Sống Cho Chúa
 574. Sống Hầu Việc
 575. Sống Với Chúa
 576. Sống Yêu Thương
 577. Sự Bình An
 578. Sự Thương Yêu Lạ Lùng
 579. Sự Yêu Thương Lớn Lao
 580. Suối Huyết

 581. Suối Huyết Tuôn
 582. Suy Tôn Chúa Năng Quyền
 583. Suy Tư
 584. Suy Tư Bên Chúa
 585. Ta Bước Lên Si-ôn
 586. Ta Hi-Sinh Vì Con Hết
 587. Ta Là Đưòng Đi
 588. Ta Luôn Hát Suốt Linh Trình
 589. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 590. Ta Theo Ý Chúa Chưa
 591. Tại Chốn Trận Tiền
 592. Tại Thập-Giá Bình-Yên
 593. Tâm Con
 594. Tâm Giao Với Giê-xu
 595. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
 596. Tâm Hồn Trong Trắng
 597. Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này!
 598. Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay!
 599. Tâm Tôi Văng-Vẳng
 600. Tận Trung Với Chúa

 601. Tay Chúa Nắm Tôi
 602. Thà Có Jêsus Thì Hơn
 603. Thắng Nhờ Ân-Điển
 604. Thánh-Kinh Âm-Nhạc
 605. Thánh Linh Dẫn-Dắt
 606. Thanh Niên Tin Lành
 607. Thanh Niên Vùng Lên
 608. Thành Tâm Tôn Vua Thánh
 609. Thánh Thay, Thánh Thay Thánh Thay
 610. Thánh Thủ Chúa
 611. Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng
 612. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
 613. Thành Vinh-Hiển
 614. Thập Tự Christ Đi Đầu
 615. Thập Tự Xưa
 616. Thật Hạnh-Vinh Thay
 617. Thế Cảnh Giống Thoi Đưa
 618. Theo Chúa
 619. Theo Gương Chúa Chịu Báp-têm
 620. Thi Thiên 51

 621. Thi Thiên 121
 622. Thiên-Ca Vô-Đối
 623. Thiên Chúa Ngự Giữa Chúng Con
 624. Thiên-Đàng Chung Vui
 625. Thiên-Sứ Báo Tin Chúa Lâm-Phàm
 626. Thiên-Sứ Rao Truyền
 627. Thiết Nghĩa Jêsus
 628. Thờ Tôn Chúa Chí Cao
 629. Thờ Tôn Chúa Nhân Từ
 630. Thỏa Lòng
 631. Thỏa Thích Thay Tin-Cậy Chúa Jêsus
 632. Thoạt Đến Đêm Nọ
 633. Thống-Khổ Nhân
 634. Thưa Jêsus Vài Câu
 635. Thuộc Jêsus Thỏa vui
 636. Tiệc Thánh
 637. Tiến Bước Với Chúa
 638. Tiến Đến Bết-le-hem
 639. Tiếng Chuông Lòng Vui-Vẻ
 640. Tiếng Êm Dịu

 641. Tiếng Gọi
 642. Tiếng Gọi Con Gặt
 643. Tiếng Hát Thiên Binh
 644. Tiếng Jêsus
 645. Tìm Về Đất Hứa
 646. Tin Cậy Vâng-Lời
 647. Tinh-Binh Jêsus Tiến Lên
 648. Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên
 649. Tình Ái Chúa Tôi
 650. Tình Chúa Bao La
 651. Tình Yêu Bền Vững
 652. Tình Yêu Chúa
 653. Tình Yêu Jêsus
 654. Tình Yêu Lớn Lao
 655. Tình Yêu Thiên Chúa
 656. Tinh Yêu Thiên Chúa
 657. Tình Yêu-Thương Chúa Khôn Suy-Lường
 658. Toàn Năng Thay Chúa
 659. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 660. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

 661. Tôi Dầu Nhỏ
 662. Tôi Đến Thập-Tự-Giá
 663. Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
 664. Tôi Không Cô Đơn
 665. Tôi Là Chiên Của Chúa
 666. Tôi Là Người Tội
 667. Tôi Mang Thập Tự
 668. Tôi Mến Ngài
 669. Tôi Nguyện Dâng Tất-Sanh
 670. Tôi Nguyện Đến Liền
 671. Tôi Sẽ Đi
 672. Tôi Sẽ Ngợi Ca
 673. Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus
 674. Tôi Sống Cho Chúa
 675. Tôi Tin Chúa Jêsus
 676. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 677. Tôi Vững Vàng
 678. Tôn Cao Danh Chúa
 679. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 680. Tôn Vinh Cha

 681. Tôn Vinh Chân-Thần
 682. Tôn Vinh Christ
 683. Tôn Vinh Chúa Muôn Đời
 684. Tôn Vinh Chúa Tôi
 685. Tôn Vinh Cứu Chúa
 686. Tôn Vinh Danh Cha
 687. Tôn Vinh Jêsus
 688. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
 689. Trái Đầu Mùa
 690. Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
 691. Trên Đường Êmmau
 692. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 693. Trở Về
 694. Trở Về Bên Chúa
 695. Trở Về Nhà Cha
 696. Trọn Cả Tấm Lòng
 697. Trọn Đời Ca Ngợi Chúa
 698. Trọn Đời Ngợi Khen
 699. Trong Cha
 700. Trong Christ Yên Giấc

 701. Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn
 702. Trong Miền
 703. Trông Mong Ơn Chí-Cao
 704. Trông Mong Thiên-Ân
 705. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
 706. Trước Khi Rạng Đông
 707. Truy Niệm Chúa
 708. Truyền Rao Danh Thánh
 709. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
 710. Tự Nguyện Theo Jêsus
 711. Tuần Vừa Qua
 712. Từng Giây Phút
 713. Tụng Ngợi Chúa Thánh
 714. Tuổi Xuân Dâng Chúa
 715. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
 716. Tuyết Kia Khôn So
 717. Ước Ao Nhìn Jêsus
 718. Ước Thuật Chuyện Tuyệt-Đối
 719. Vầng Đá Muôn Đời
 720. Vàng Rực Thiên-Không Ánh Mai

 721. Vâng Theo Chúa
 722. Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ
 723. Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy
 724. Về Gấp Lên
 725. Về Nhà Chúa
 726. Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
 727. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
 728. Vì Chúa Toàn Năng
 729. Vì Danh Chúa
 730. Vì Jêsus Sống
 731. Vì Ngài Tôi Hát
 732. Vì Sao Tôi Ca Ngợi
 733. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
 734. Vì Tôi
 735. Vì Tội Nhân Jêsus Chết!
 736. Viên Ngọc Đẹp Lòng
 737. Việt Nam Ca
 738. Vinh Diệu Chiên Con
 739. Vinh Diệu Chúa Phục Sanh
 740. Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

 741. Vinh Quang Thuộc Về Chúa
 742. Vinh Quang Trời
 743. Vinh Quang, Vinh-Quang
 744. Vinh Quang Vua Giê-Xu
 745. Vinh Thay Cho Tôi
 746. Vinh Thay Danh Jêsus
 747. Với Cả Trái Tim
 748. Vòng Tay Tình Yêu
 749. Vua Các Vua
 750. Vua Chăn Nuôi
 751. Vua Sẽ Đến
 752. Vui Bên Chúa
 753. Vui Mừng Ca Hát
 754. Vui Mừng Mãi Mãi
 755. Vui Mừng Tung Hô
 756. Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
 757. Vui Trong Danh Giê-Xu
 758. Vững An Trong Đá Muôn Đời
 759. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 760. Vững Tiến

 761. Vững Tin Nơi Chúa
 762. Vượt Trên Tất Cả
 763. Xa Ta Hết Muôn Tội
 764. Xa Xa Trên Ngọn Núi
 765. Xây Dựng Hằng Ngày
 766. Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu-Nguyện
 767. Xin Cha Ban Thêm Dầu
 768. Xin Cha Đưa Anh
 769. Xin Cha Khiến Hiệp Một
 770. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 771. Xin Chúa Mở Mắt Con
 772. Xin Chúa Sai Tôi
 773. Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài
 774. Xin Kể Chuyện Chúa
 775. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
 776. Xin Ngự Tâm Con
 777. Xin Phục Hưng Chúng Tôi
 778. Xin Sống Cho Chúa Jêsus
 779. Xin Tẩy Sạch Lòng Con
 780. Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

 781. Xin Thần Linh Chúa Đến
 782. Xin Thần Linh Đến
 783. Xin Thần Linh Ngự Đến
 784. Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng
 785. Xin Thánh Linh Phấn Hưng
 786. Xin Thứ Tha
 787. Xin Vô Tâm Hồn
 788. Xong Rồi
 789. Xuân An Lành
 790. Xuân Đến Bên Nhà
 791. Xuân Mới Sức Sống Mới
 792. Xuân Trong Tôi
 793. Xuân Về
 794. Ý Nghĩa Cuộc Sống
 795. Ý Nghĩa Tình Yêu
 796. Yên Chăng, Êm Chăng
 797. Yêu Ta Chăng
All Rights Reserved 2024 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net